Aarhus Byråd vedtog den 19. januar 2022, at Aarhus Kommune skal have en LGBT+ politik og handleplan.   
 
LGBT+ personer oplever lavere trivsel, større ensomhed og højere utryghed end den øvrige del af aarhusianerne. Derfor har et flertal i Aarhus Byråd i september 2021 besluttet, at der skal forelægges en LGBT+ politik og handleplan for byrådet til efteråret 2022. Politikken og handleplanen skal understøtte indsatser og tiltag for LGBT+-miljøet i Aarhus, der kan bidrage til større mangfoldighed, trivsel og tryghed. 

Derudover skal LGBT+ politikken og handleplanen for Aarhus Kommune understøtte byrådets ambition om, at Aarhus skal være en god by for alle borgere med udgangspunkt i en tæt involvering af LGBT+-personer og grupper i Aarhus og LGBT+HUSET i Aarhus. 

I 2019 fik Aarhus et LGBT+HUS. LGBT+HUSET er en forening, der har som formål at styrke LGBT+miljøet i Aarhus og skabe de bedste vilkår for LGBT+personer.  
 
Læs mere om LGBT+Huset: LGBT+HUSET - LGBT+HUSET (lgbthusaarhus.dk)