Hvad er vigtigst for dig, at der kommer med i LGBT+politikken og handleplanen inden for nedenstående fire temaer?

Klik på hver enkelt tema nedenfor - så bliver du linket videre. Du kan skrive i alle temaer - eller blot dem, du brænder mest for. 

Dit input er vigtigt - husk at give det inden d. 31. maj 2022.

Hvad skal der til for at gøre Aarhus til en god by for alle - også for LGBT+ personer - i forhold til nedenstående tre temaer:   

Tema 1 -  Der, hvor vi færdes  

Tema 2 - Netværk, fora og fællesskaber 

Tema 3 - Mødet med mennesker 

Tema 4 - Aarhus som mangfoldig by