Arbejdet med LGBT+ politikken er i gang. Politikken skal være godkendt i efteråret 2022.  

Tidsplan og proces for LGBT+politikken  
Marts-august 2022: Involvering af LGBT+personer, grupper, foreninger, politikere mv.  
Juni-august 2022: Udkast til politik og handleplan udarbejdes  
September-oktober 2022: Åben høring  
November 2022: Byrådsbehandling og vedtagelse